Giá Đỡ Con Lăn – Tai Con Lăn

Giá bán: Liên hệ

  Đặt hàng

  – Giá đỡ con lăn
  – Giá đỡ bộ 3 con lăn
  – Giá đỡ bộ 2 con lăn
  – Gía đỡ con lăn Kỹ thuật
  Nhận sản xuất các loại Giá đỡ con lăn:
  – Kích thước từ L500 – L2000mm, tùy theo nhu cầu khách hàng.
  – Giá đỡ cho các lọai con lăn D50, D60, D76, D89…………….
  – Thân Giá đỡ: U, I, V…………
  – Tai đỡ con lăn tôn từ 3mm-8mm